Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında 2018 Yılı İçin Uyulması Gereken İlkeler;

07/02/2018 13:48:16 - 07/02/2018 13:48:16 - 733 Okunma

KLÜBAP KOMİSYONU TARAFINDAN 2018 YILIİÇİN  PROJE ÇALIŞMALARI İÇİN BELİRLENEN ve UYULMASI GEREKEN İLKELER

 

 1.   2018 yılı içinde  Bilimsel Araştırma Proje türleri için başvuruların,   Mart ve Ekim

ayları olmak üzere 2 kez yapılmasına,

 1.   Proje başvurularının, ilgili birim, Birim Ön Değerlendirme Kurulu tarafından ön

değerlendirilmesinin yapılması için fakülte, yüksekokul, Meslek yüksekokulu ve enstitülere yapılmasına,

 1. İlgili  Birim Ön Değerlendirme Kurullarınca ön değerlendirilmesi yapılan projelerin

(uygun ve uygun  görülmeyen tüm projelerin gerekçeleri ile birlikte)  KLÜBAP’a   gönderilmesine,

 1. İlgili yıl için  Bilimsel Araştırma Projeleri için, Bap Bütçesi olanakları çerçevesinde

verilecek bütçe A tipi (BAP) sınırlı olmak koşulu ile en fazla  KDV dahil  20.000.- TL. olmasına,

 1. Bilimsel Araştırma projesi için öneride bulunmuş olan Proje Yürütücüsünün ikinci bir

proje için yürütücü olarak tekrar baş vuruda bulunamayacağına,

 1. 2018 yılı proje başvurularında kabul edilecek Projelerden AR-GE ve uluslararası yayın

yapılabilir olma potansiyeline sahip projelere öncelik verileceğine,

 1. İlgili yıl içinde başvurusu yapılacak Tez tipi projelerin sonucunun ulusal veya

 uluslararası yayın yapılabilir olması, aksi halde yapılan desteğin geri çekileceğine,

 1. Önceki yıllarda proje üretmiş olan yürütücülerin yeni bir proje başvurusunda

bulunabilmeleri için önceki projelerinden uluslararası yayın yapmış olma koşulunun aranacağına,

 1. Proje çalışanların Proje kapsamında yurt dışı görevlendirilmelerinde (Proje kapsamında

araştırma,uygulama, veri toplama dışında) kendilerine ödeme yapılamayacağına,

 1. Proje kapsamında toplu ulaşım araçlarının kullanılmadığı alan çalışmalarında

Kullanılacak özel araçlar için her 100 km’ye 6 Litre kurşunsuz benzin bedelinin ödenmesine,

 1. Proje kapsamında yurt dışı, yurt içi görevlendirmelerin Rektörlük onayına tabii

tutulacaği  şeklinde , 29.12.2017 tarih ve 17. Oturumunda KLÜBAP Komisyonu tarafından belirlenmiştir.

2018 bap ilkeleri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.