Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Avans Talep Dilekçesi

16/09/2014 14:26:48 - 16/09/2014 14:26:48 - 3895 Okunma

 

T.C.

 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

   AVANS TALEP FORMU

 

 

 

……………………………................................................................................................işi için yapacağım..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................konulu araştırma ve incelemelerin  giderlerinde kullanılmak üzere ............................................................... TL. avansın Bilimsel Araştırma Projeleri Ödeneği’nin .......... mali yılı ......... harcama kaleminden aşağıda adı geçen proje mutemedine verilmesi hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim.    ..../..../201...

 

                                                                                  Proje  Yürütücüsü

 

 

 

 

Harcama Yetkilisi Mutemedi

 

 Adı Soyadı          :

 İmza                    :     

 Banka Hesap No:

 T.C.Kimlik  N0   :

 

 

 

KLÜBAP AVANS

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.