Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Başvuru Dosyası İçeriği

15/09/2014 00:04:33 - 16/09/2014 00:04:33 - 1047 Okunma

T.C.

KIRKLARTELİ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İÇERİĞİ

 

Projenin Amacı: Bu bölümde, proje ile ulaşılmak istenen amacı açıklayınız.

Projenin Önemi: Bu bölümde, projenin bilime ve teknolojiye katkısını ve/veya topluma sağlayacağı faydaları açıklayınız. Teklif edilen proje ile ilgili olarak daha önce yapılmış araştırmalar hakkında bilgi veriniz ve projenin bunlar arasındaki yerini belirtiniz. Bu kısmın sonuna ilgili yayınların listesini ekleyiniz.

Araştırmanın Olanakları: Bu bölümde, teklif edilen proje ile ilgili olarak kullanma imkanına sahip bulunduğunuz laboratuvar, makina, teçhizat, vs. hakkında bilgi veriniz.

Materyal ve Metot: Bu bölümde, araştırma materyali ve yöntemlerini; denek ve/veya deney sayısı, ölçülecek büyüklükler ve ölçme yöntemleri, hesaplanacak büyüklükler ve hesaplama yöntemleri vb. hususlara ayrıntılı yer verecek şekilde açıklayınız.

Çalışma Programı: Bu bölümde, 6 aylık dönemlere ayrılmış bir çalışma programı (uygulama planı) veriniz. Proje yöneticisi dahil tüm araştırıcıların, projeye katkı oranlarını yüzde olarak belirtiniz.

Gerekçe: Bu bölümde, proje süresinin ve giderlerinin gerekçesini ayrıntılı olarak açıklayınız. Talep edilen personel, makina, teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, taşıma ve diğer giderlerin, çalışma programında belirtilen 6 aylık dönemlere göre paylaşımını yapınız.

Ek Bilgiler:Daha önce TÜBİTAK, DPT, NATO veya benzeri yerli ve yabancı kurumların desteği ile araştırma yaptınızsa bunların başlıklarını, tarihlerini ve görevinizi belirtiniz. Halen başka bir kurumdan araştırma yardımı almakta iseniz, kurumu ve araştırma konusunu belirtiniz.

Teklif edilen araştırma projesinin İngilizce başlığını veriniz.

Yazım Formatı:

Kağıt boyutu: A4 (210 mm x 297 mm).

Font: Arial 11pt

Satır arası: Tek

Sayfa yapısı: Her kenardan 2 cm boşluk

 

KLÜBAP Dosya İçeriği

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.