Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Ön Değerlendirme Formu (Ekim)

23/10/2017 12:00:29 - 23/10/2017 12:00:29 - 867 Okunma

2017 Yılı Ekim Dönemi içinde   baş vuruda bulunulan projeler için birim ön değerlendirme kurullarının kullanacağı   güncellenmiş olan Birim Ön Değerlendirme Formu  BAP web sayfası Formlar kısmındadır.

Birim Ön Değ.Formu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.