Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Bap Proje Türleri

28/08/2014 14:17:39 - 01/09/2014 14:17:39 - 6081 Okunma
Kırklareli Üniversitesinin ileri görüşü ve ülküsüne uygun olarak, üniversitenin içyapısında yürütülecek olan bilimsel araştırma projeleri aşağıda verilen tipler çerçevesinde ele alınır ve değerlendirilir.
 
A tipi proje:
Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri (NAP): Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini içeren projelerdir.
 
B tipi proje: 
Çok Disiplinli Öncelikli Araştırma Projeleri (ÖNAP): Değişik bilimsel alanları içeren ve Kırklareli  Üniversitesi içyapısındaki değişik bilim dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa veya dışındaki ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir. 
 
C tipi proje: 
Lisansüstü Tez Projeleri : Enstitüler ve Tıp Fakültesinde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini ve sanatta yeterlik çalışmasını (tez/sergi/proje) desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir.
 
D tipi proje:
Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri: Yurtdışı kongre, konferans ve sempozyumlarda bildiri sunmak veya sergi, gösteri ve sunuş için yapılacak projelerdir.
 
E tipi proje:
Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri: Fakültelerde bölüm başkanlıkları veya yüksekokullar, akademik kadrosu olan enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlıkları veya merkez müdürlükleri tarafından ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir.
 
F tipi proje: 
Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri: Üniversitemiz öğretim üyelerinin kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları araştırma-geliştirme projeleridir.
 
G tipi proje: 
Ulusal Destekli Araştırma Projeleri: DPT, TÜBİTAK ve diğer ulusal kurumlar tarafından desteklenmesi amacıyla verilen araştırma projeleridir.
 
H tipi proje: 
Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri: Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği çerçeve programı kapsamında olan projelerdir.
Klü Bap tip

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.