Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Süreci İş Akışı

11/09/2017 15:21:25 - 31/10/2018 15:21:25 - 1423 Okunma

1.AŞAMA: Yürütücü Tarafından Yapılacak Olan Proje Müracaat İşlemleri:

Proje Başvuru formu ve ekleri proje yürütücü tarafından 3 takım ve 1 CD olarak hazırlanır.

Hazırlanmış Proje ve ekleri üst yazı ile birim Ön Değerlendirme Kuruluna teslim edilir.

2.AŞAMA: Proje Ön Değerlendirme Kurulu Tarafından Yapılacak İşlemler:

          -  BAP Birim Ön Değerlendirme Formu

Ön değerlendirilmesi yapılarak kuruldan geçen – geçmeyen projelerin tamamı ve ön değerlendirme formları dahil  (Fiziki ortamda) birim ön kurulu tarafından (EBYS) kullanılarak üst yazı ile KLÜBAP Koordinatörlüğüne gönderilir.

3. AŞAMA: KLÜBAP’a Önerilen Proje işlemleri:

 • Ön değerlendirilmesi yapılan Projeler BAP Komisyonuna sunulur.
 • Komisyonundan geçen projeler değerlendirilmek üzere komisyonca belirlenen hakemlere gönderilir.
 • Hakemlerden gelen sonuçlar (olumlu-olumsuz ) ilgili yürütücüye EBYS ile bildirilir.
 • Olumlu görüş alan projeler için Protokol hazırlanır ve imza için yürütücü davet edilir.
 • Taraflarca Protokolü imzalanan proje faaliyetleri başlar.

4. AŞAMA: Kabul Edilen Proje İçin, Yürütücüsünün  Yapması Gereken İşlemler:

Proje yürütücüsü (EBYS) üzerinden  üst yazı ile; proje ihtiyaçlarını ihtiyaç talep formunu kullanarak KLÜBAP tarafından istenilen diğer belgelerle birlikte KLÜBAP’a iletir. İstenilen Belgeler:

 • Demirbaş-Makine Teçhizat Talep Formu, 
 • Sarf Malzeme ve Kırtasiye Talep Formu,
 • Hizmet Alımları Talep Formu,
 • Seyahat Giderleri Talep Formu,
 • Proje Protokolü Örneği,
 • Proje Başvuru Formu Örneği,
 • Teknik Şartnameler,
 • Harcama Yetkilisi İsim Bildirme Formu

5.AŞAMA: KLÜBAP’ın Proje İçin Yaptığı Satın Alma İşlemleri:

Satın alma işlemlerin başlatılması, sonuçlandırılması ve sonucun yürütücüye iletilmesi işlemleri Satın Alma işlemleri içieriğidir.

6. AŞAMA: Yürütücü Tarafından Hazırlanacak Proje Ara Raporu İşlemleri:

Yürütülen projelerin ara raporları sürelerine göre her 6 ay sonunda  (EBYS) kullanılarak 3 takım şeklinde üst yazı ile ilgili hakemler tarafından değerlendirilmek üzere KLÜBAP’a iletilir.

7. AŞAMA: KLÜBAP Tarafından Proje Ara Raporu İçin Yapılan İşlemler:

Ara rapor, KLÜBAP Tarafından değerlendirilmek üzere ilgili hakemlere gönderilir. Hakemlerden dönen değerlendirme sonuçları üst yazı ile ilgili yürütücüye iletilir.

8. AŞAMA: Yürütücü Tarafından Yapılacak Olan Proje Sonuç Raporu İşlemleri:

Biten projelerin sonuç raporunun ilgili hakemler tarafından değerlendirilmek üzere, fiziki ortamda 3 takım ve 1 CD şeklinde üst yazı ekinde (EBYS)  kullanılarak KLÜBAP’a iletilir.

9. AŞAMA: KLÜBAP Tarafından Proje Sonuç Raporu İçin Yapılan İşlemler:

Proje Sonuç Raporu KLÜBAP Tarafından değerlendirilmek üzere ilgili hakemlere gönderilir. Hakemlerden dönen değerlendirme sonuçları (EBYS) ortamında üst yazı ile ilgili yürütücüye iletilir.

10. AŞAMA: Yürütücü Tarafından Yapılacak Olan Proje Kesin Sonuç Raporu İşlemleri

Yürütücü Sonuç rapor değerlendirme formları sonucunda güncellemiş olduğu sonuç raporunu 3 takım ve 1 CD şeklinde fiziki ortamda KESİN SONUÇ RAPORU olarak  ve varsa proje faaliyetlerinde alınan demirbaşların ilgili birime teslim edildiğine dair tutanakla birlikte  (EBYS) kullanılarak üst yazı ekinde, Sonuç Rapor Değerlendirme Formlarının kendisine iletildiği üst yazı tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay içerisinde KLÜBAP’a teslim eder.

11. AŞAMA: KLÜBAP Tarafından Kesin Sonuç Raporu İçin Yapılan İşlemler

KLÜBAP’ a iletilen proje kesin sonuç raporu komisyona sunulur ve komisyonun uygun görüş ve kararı doğrultusunda kesin olarak sonlandırılır.

 

Proje süreci müracaat ara rapor Sonuç Raporu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.