Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Süreci İş Akışı

11/09/2017 13:26:54 - 12/09/2017 13:26:54 - 873 Okunma

1.AŞAMA: Yürütücü Tarafından Yapılacak Olan Proje Müracaat İşlemleri

Proje Başvuru formu ve ekleri proje yürütücü tarafından 3 takım ve 1 CD olarak hazırlanır.

Hazırlanmış Proje ve ekleri üst yazı ile birim Ön Değerlendirme Kuruluna teslim edilir.

2.AŞAMA: Proje Ön Değerlendirme Kurulu Tarafından Yapılacak İşlemler

          -  BAP Birim Ön Değerlendirme Formu

Ön değerlendirilmesi yapılarak kuruldan geçen – geçmeyen projelerin tamamı ve ön değerlendirme formları dahil  (Fiziki ortamda) birim ön kurulu tarafından (EBYS) kullanılarak üst yazı ile KLÜBAP Koordinatörlüğüne gönderilir.

3. AŞAMA: KLÜBAP’a Önerilen Proje işlemleri

 • Ön değerlendirilmesi yapılan Projeler BAP Komisyonuna sunulur.
 • Komisyonundan geçen projeler değerlendirilmek üzere belirlenen hakemlere gönderilir.
 • Hakemlerden gelen sonuçlar (olumlu-olumsuz ) ilgili yürütücüye EBYS ile bildirilir.
 • Olumlu görüş alan projeler için Protokol hazırlanır ve imza için yürütücü davet edilir.
 • Taraflarca Protokolü imzalanan proje faaliyetleri başlar.

4. AŞAMA: Kabul Edilen Proje İçin, Yürütücüsünün  Yapması Gereken İşlemler

Proje yürütücüsü (EBYS) üzerinden üst yazı ile proje ihtiyaçlarının türüne göre talep formu ve diğer istenilen belgeleri KLÜBAP’a iletir. İstenilen Belgeler:

 • İhtiyaca göre:
 • Demirbaş-Makine Teçhizat Talep Formu,
 • Sarf Malzeme ve Kırtasiye Talep Formu,
 • Hizmet Alımları Talep Formu,
 • Seyahat Giderleri Talep Formu,
 • Proje Protokolü Örneği,
 • Proje Başvuru Formu Örneği,
 • Teknik Şartnameler,
 • Harcama Yetkilisi İsim Bildirme Formu

5.AŞAMA: KLÜBAP’ın Proje İçin Yaptığı Satın Alma İşlemleri

Satın alma işlemlerin başlatılması, sonuçlandırılması ve sonucun yürütücüye iletilmesi.

6. AŞAMA: Yürütücü Tarafından Hazırlanacak Proje Ara Raporu İşlemleri

Yürütülen projelerin ara raporları sürelerine göre her 6 ay sonunda  (EBYS) kullanılarak 3 takım şeklinde üst yazı ile ilgili hakemler tarafından değerlendirilmek üzere KLÜBAP’a iletilir.

7. AŞAMA: KLÜBAP Tarafından Proje Ara Raporu İçin Yapılan İşlemler

Ara rapor, KLÜBAP Tarafından değerlendirilmek üzere ilgili hakemlere gönderilir. Hakemlerden dönen değerlendirme sonuçları üst yazı ile ilgili yürütücüye iletilir.

8. AŞAMA: Yürütücü Tarafından Yapılacak Olan Proje Sonuç Raporu İşlemleri

Biten projelerin sonuç raporunun ilgili hakemler tarafından değerlendirilmek üzere, fiziki ortamda 3 takım ve 1 CD şeklinde üst yazı ekinde (EBYS)  kullanılarak KLÜBAP’a iletilir.

9. AŞAMA: KLÜBAP Tarafından Proje Sonuç Raporu İçin Yapılan İşlemler

Proje Sonuç Raporu KLÜBAP Tarafından değerlendirilmek üzere ilgili hakemlere gönderilir. Hakemlerden dönen değerlendirme sonuçları üst yazı ile ilgili yürütücüye iletilir.

10. AŞAMA: Yürütücü Tarafından Yapılacak Olan Proje Kesin Sonuç Raporu İşlemleri

Yürütücü Sonuç rapor değerlendirme formları sonucunda güncellemiş olduğu sonuç raporunu 3 takım ve 1 CD şeklinde fiziki ortamda KESİN SONUÇ RAPORU olarak  ve varsa proje faaliyetlerinde alınan demirbaşların ilgili birime teslim edildiğine dair tutanakla birlikte  (EBYS) kullanılarak üst yazı ekinde, Sonuç Rapor Değerlendirme Formlarının kendisine iletildiği üst yazı tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay içerisinde KLÜBAP’a teslim eder.

 • Proje Kesin Sonuç Raporu
 • Malzeme teslim tutanağı

11. AŞAMA: KLÜBAP Tarafından Kesin Sonuç Raporu İçin Yapılan İşlemler

KLÜBAP’ a iletilen proje kesin sonuç raporu komisyona sunulur ve komisyonun görüş ve kararı doğrultusunda kesin olarak sonlandırılır.

 

Proje süreci müracaat ara rapor Sonuç Raporu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.