Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Satın Alma İş Akışı

08/09/2017 15:20:36 - 31/10/2018 15:20:36 - 1716 Okunma

1. AŞAMA: İhtiyaç Bildirimi 

Proje Yürütücüsü tarafından proje ihtiyacının (EBYS )  üzerinden talebinin üst yazı ile istenmesi,

   1- Proje İhtiyacına göre üst yazıya eklenmesi istenilen formlar:

    İhtiyaç Talep Dilekçesi

2- Projede kullanılacak malzemelere ait Teknik Şartname yada Teknik Şartnameler

3- Proje Protokolü Örneği,

4- Proje Başvuru Formu Örneği,

5- Harcama Yetkilisi İsim Bildirme Formu.

2.AŞAMA:İhtiyaçların Temin Edilmesi 

Proje kapsamında yazılı olarak talep edilen ihtiyaçların KLÜBAP tarafından temin edilmesini içeren aşamadır. Bu aşamada aşağıda belirtilen işlemleri kapsar.

   1- İhtiyaca göre Onay Belgesinin Hazırlanması,

   2- Piyasa Fiyat Araştırmasının Gerçekleştirilmesi,

   3-  Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının Hazırlanması,

   4- Satın almaların Gerçekleştirilmesi,

   5- İhtiyaca Göre Satın Alınanların Proje Yürütücüsüne Teslimi ve Kabul İşlemi,

   6- İhtiyaç Duyulan Malzemenin Proje Yürütücü Tarafından Onandığına dair  Muayene Kabul Tutanağının İmzalatılması,

   7- İhtiyacı Karşılayan Malzemeye Ait Taşınır  İşlem Fişinin düzenlenmesi,

   8- Ödeme Belgesinin düzenlenmesi, ve Yetkililere İmzalatılması,

  9- Ödeme İşleminin Gerçekleştirilmesi İçin Ödeme Belgesi ve Ödeme Belgesi ekleri olan İhtiyaç Talep Yazısı ve İlgili İhtiyaç formu yada formları, Onay Belgesi, Piyasa Araştırma Fiyat Çizelgesi, Teklif Mektupları, Muayene Kabul Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi ve Fatura ilave ederek Muhasebe departmanına gönderilmesi. 

                

TALEP YAZISI İHTİYAÇ FORMU BAŞVURU FORMU PROTOKOL

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.