Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Ön Değerlendirme Formu

17/03/2017 15:52:00 - 17/03/2017 15:52:00 - 1210 Okunma

2017 Yılı Mart Dönemi içinde   baş vuruda bulunulan projeler için birim ön değerlendirme kurullarının kullanacağı   güncellenmiş olan Birim Ön Değerlendirme Formu  BAP web sayfası Formlar kısmındadır.

Ön değerlendirme formu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.