Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında 2017 Yılı İçin Uyulması Gereken

16/12/2016 15:32:28 - 16/12/2016 15:32:28 - 1654 Okunma

1. 2017 yılı içinde Bilimsel Araştırma Proje türleri için başvurular;  Mart ve Ekim ayları  ( 2.ve 3.haftası içinde)  olmak üzere  2 kez yapılması,

2. Proje başvurularının, ilgili birim, Birim Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirilmesinin yapılması için fakülte, yüksekokul,    Meslek yüksekokulu ve enstitülere yapılması,

3. İlgili  Birim Değerlendirme Kurullarınca ön değerlendirilmesi yapılan projelerin (uygun ve uygun  görülmeyenlerin gerekçeleri ile birlikte)  KLÜBAP’a   gönderilmesi,

4. İlgili yıl için Bilimsel Araştırma Projeleri için verilecek bütçe en fazla  KDV dahil  20.000.- TL. olması,

5. Bilimsel Araştırma projesi için öneride bulunmuş olan Proje Yürütücüsünün ikinci bir proje için baş vuruda  bulunamayacağı,

6. Proje çalışanların Proje kapsamında yurt dışı görevlendirilmelerinde kendilerine yapılacak ödemelerin ilki için Üniversite Senatosunun üniversite personeline ödenmesi gereken tutar kadar, ikinci için ise ilk ödemenin üçte biri kadar ödenmesi,

7. Proje kapsamında toplu ulaşım araçlarının kullanılmadığı alan çalışmalarında Kullanılacak özel araçlar için her 100 km’ye 6

litre kurşunsuz benzin bedelinin ödenmesi,

8. Proje kapsamında yurt dışı, yurt içi görevlendirmelerin Rektörlük onayına tabii tutulması olarak belirlenmiştir.

 

2017 ilkeler

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.