Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Tarihçe

18/06/2015 11:17:18 - 19/12/2016 11:17:18 - 1762 Okunma

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 58. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim kurumları,  Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmelik doğrultusunda Üniversitemiz Senatosunun 14 Temmuz 2010 tarihli ve 23 / 1 sayılı toplantısında kabul edilen "Kırklareli Üniversitesi  Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi" ile  Rektörlüğe bağlı olarak faaliyete başlamış olan KLÜBAP Koordinatörlüğü; 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim kurumları,  Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmelik doğrultusunda güncellenerek KLÜ Senatosunun 30 Kasım 2016 tarih ve 78/7 sayılı kararları ile kabul edilen  Yönergede belirtilen  amaçlar doğrultusunda  birim  vizyon ve misyon hedefli çalışmalarını sürdürmektedir.

 

TARİHÇE

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.