Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Özgörüş

29/05/2015 11:29:47 - 18/06/2015 11:29:47 - 1840 Okunma

Kırklareli Üniversitesi öğretim elemanlarının bilimsel araştırma  projeleri  için, tahsis edilen kaynakları, Kırklareli Üniversitesi’nin temel ilkeleri doğrultusunda stratejik amaçlara ulaşma yolunda, ihtiyaç duydukları desteği, hızlı ve tam bir şekilde vererek kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve araştırma faaliyetlerini, nitelik ve nicelik açısından, dünyanın önde gelen üniversiteleri seviyesine ulaştırmaktır. 

ÖZGÖRÜŞ

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.