Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Strateji

29/05/2015 11:28:51 - 19/12/2016 11:28:51 - 1900 Okunma

- Bilimsel alanda daha iyi projelerin yürütülmesine aracı olmak,

- Proje yürütücüleri ile iletişimi artıracak ilişkiler kurmak,

- Proje çalışmalarının sanayi ile buluşmasına aracı olmak, 

Proje harcamalarını yürürlükteki mevuzata uygun olarak yapmak.  

- Birimimizde verilen hizmet kalitesini artırarak proje sekreterya, satın alma ve muhasebe işlemlerinin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlamak. 

STRATEJİ

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.