Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Klübap Tarihçesi

29/05/2015 15:30:12 - 29/05/2015 15:30:12 - 838 Okunma

Kırklareli Üniversitesi Araştırma Fonu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 58. maddesinin (b) fıkrası uyarınca kurulmuştur.

10 Nisan 2002 tarihli ve 24722 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 5.Maddesi gereğince Kırklareli Üniversitesi Senatosu’nun  14.07.2010 tarih ve 23/1 sayılı toplantısında aldığı karar doğrultusunda kabul edilmiştir.

TARİHÇE

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.