Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje İlk Rapor Değerlendirme

14/10/2014 11:13:23 - 20/03/2017 11:13:23 - 2361 Okunma

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

PROJE İLK RAPOR DEĞERLENDİRME FORMU 

Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi

Unvan, Ad, Soyad

Üniversite ve Birimi

 

Yazışma Adresi

Telefon

 

Fax

 

e-mail

 

Proje Başlığı

 

İçerik Bakımından Değerlendirme

1-Projenin adı, çalışmanın içeriğine uygun mu?

Evet

Hayır

2-Yapılan literatür taramasını yeterli buluyor musunuz?

Evet

Hayır

3-Önerilen araştırma konusu özgün mü?

Evet

Hayır

4-Böyle bir araştırma bilimsel bakımdan gerekli mi?

Evet

Hayır

5-Araştırmanın amacı gerçekçi mi?

Evet

Hayır

6-Araştırmanın amacı, bilimsel bakımdan anlamlı mı?

Evet

Hayır

7-Araştırmanın kapsamı, amacı ile tutarlı mı?

Evet

Hayır

8-Materyal ve Yöntem yeterince açıklanmış mı?

Evet

Hayır

9-Önerilen araştırma yöntemi geçerli mi?

Evet

Hayır

10-Araştırmanın yöntemi amacı ile tutarlı mı?

Evet

Hayır

11-Araştırmadan beklenen bilimsel yararlar gerçekçi mi?

Evet

Hayır

12-Sonuçların uygulamaya aktarılması ile ilgili öneriler gerçekçi mi?

Evet

Hayır

13-Ulusal ekonomiye katkı sağlama potansiyeli var mı?

Evet

Hayır

14-Uluslar  arası hakemli  dergilerde  yayımlayabilme  veya  konferanslarda  sunulabilme   potansiyeli var mı?

Evet

Hayır

       

 

Öneri Sahipleri Bakımından Değerlendirme

15-Proje Yöneticisinin araştırma deneyimi yeterli mi?

Evet

Hayır

16- Projeyi yürütecek ekip, projenin gerektirdiği araştırmacı sayısı ve bilimsel  yeterliliğe sahip mi?

Evet

Hayır

17-Ekibin proje konusunda yayını var mı?

Evet

Hayır

 

Bütçe Bakımından Değerlendirme

   

18. Önerilen harcama bütçesi projenin tamamlanabilmesi için yeterli mi?

Evet

Hayır

19. Proje Bütçesinde, araştırma için gereksiz harcamalar var mı? (Varsa bu konudaki görüşlerinizi lütfen Açıklamalar sayfasında belirtiniz.)

Evet

Hayır

20. Projede başka kuruluşların katkısı var mı?

Evet

Hayır

21. (Varsa) Diğer kuruluşların katkısı yeterli mi?

Evet

Hayır

 

Süre Bakımından Değerlendirme

   

22. Proje için önerilen süre gerçekçi mi?

Evet

Hayır

23. Önerilen çalışma takvimi uygun mu?

Evet

Hayır

24. (Gerekiyorsa) Yasal izinler alınmış mı?

Evet

Hayır

 

Değerlendirme Sonucu

 

Öncelikle desteklenmelidir.

 

Yeterli olanak varsa, desteklenmesi düşünülebilir.

 

Aşağıdaki öneriler doğrultusunda değişikliklerden sonra değerlendirilmelidir.

 

Desteklenmesi uygun değildir.

 

Değerlendirme Sonucunun Gerekçesi

Formdaki sorulara yanıtlarınız ile ilgili açıklamanızı ve Proje ile ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen aşağıda belirtiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adı - Soyadı

Tarih

İmza

 

 

KLÜ PRJ.İLK.DEĞ.FORMU

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.