Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sonuç Raporu Değerlendirme Formu

14/10/2014 15:24:04 - 29/05/2015 15:24:04 - 2338 Okunma

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 SONUÇ RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU

Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi

Unvan, Ad, Soyad

 

Üniversite ve Birimi

 

 

Yazışma Adresi

 

 

 

Telefon

 

Fax

 

e-mail

 

Proje Başlığı

 

 

 

Proje Numarası

 

Başlangıç Tarihi

 

Bitiş Tarihi

 

 

Sonuç Raporu Değerlendirmesi

1-Projede, öngörülen amaçlara ulaşılabilmiş midir ?

Evet  

Hayır  

2-Projede belirtilen materyal kullanılmış ve metod uygulanabilmiş midir?

Evet  

Hayır  

3-Proje, çalışma programına, takvimine ve harcama akışına uygun olarak yürütülmüş müdür?

Evet  

Hayır  

4-Proje, bilimsel ve/veya pratik ve/veya toplumsal yarar sağlamış mıdır?

Evet  

Hayır  

5-Projenin sonuç raporu doğrultusunda kapatılmasını uygun buluyor musunuz?

(Yanıtlayınız Hayır veya Koşullu Evet ise lütfen gerekçesini ekte belirtiniz.)

Evet  

Koşullu Evet  

Hayır  

 

Sonuç Raporu Değerlendirme Sonucunun Gerekçesi

Formdaki sorulara yanıtlarınız ile ilgili açıklamanızı ve Proje ile ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen aşağıda veriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

Tarih

İmza

 

KLÜ SNÇ.RPR.DĞR.FORMU

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.