Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Gelişme (Ara) Rapor Değerlendirme Formu

14/10/2014 15:26:32 - 29/05/2015 15:26:32 - 1819 Okunma

T.C.

KIRKLARELİ  ÜNİVERSİTESİ

 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KLÜBAP GELİŞME (ARA) RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU

Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi

Unvan, Ad, Soyad

 

Üniversite ve Birimi

 

Yazışma Adresi

 

Telefon

 

Fax

 

e-mail

 

Proje Başlığı

 

İçerik Bakımından Değerlendirme

1-Projenin adı, çalışmanın içeriğine uygun mu?

Evet  

 Hayır  

2-Yapılan literatür taramasını yeterli buluyor musunuz?

 Evet  

 Hayır  

3-Önerilen araştırma konusu özgün mü?

Evet  

Hayır  

4-Böyle bir araştırma bilimsel bakımdan gerekli mi?

Evet  

Hayır  

5-Araştırmanın amacı gerçekçi mi?

Evet  

Hayır  

6-Araştırmanın amacı, bilimsel bakımdan anlamlı mı?

Evet  

Hayır  

7-Araştırmanın kapsamı, amacı ile tutarlı mı?

Evet  

Hayır  

8-Materyal ve Yöntem yeterince açıklanmış mı?

Evet  

Hayır  

9-Önerilen araştırma yöntemi geçerli mi?

Evet  

Hayır  

10-Araştırmanın yöntemi amacı ile tutarlı mı?

Evet  

Hayır  

11-Araştırmadan beklenen bilimsel yararlar gerçekçi mi?

Evet  

Hayır  

12-Sonuçların uygulamaya aktarılması ile ilgili öneriler gerçekçi mi?

Evet  

Hayır  

13-Ulusal ekonomiye katkı sağlama potansiyeli var mı?

Evet  

Hayır  

14-Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlayabilme veya konferanslarda

sunulabilme potansiyeli var mı?

Evet  

Hayır  

Öneri Sahipleri Bakımından Değerlendirme

15-Proje Yöneticisinin araştırma deneyimi yeterli mi?

Evet  

Hayır  

16-Projeyi yürütecek ekip, projenin gerektirdiği araştırmacı sayısı ve bilimsel yeterliliğe sahip mi?

Evet  

Hayır  

17-Ekibin proje konusunda yayını var mı?

Evet  

Hayır  

Bütçe Bakımından Değerlendirme

 

 

18. Önerilen harcama bütçesi projenin tamamlanabilmesi için yeterli mi?

Evet  

Hayır  

19. Proje Bütçesinde, araştırma için gereksiz harcamalar var mı? (Varsa bu

konudaki görüşlerinizi lütfen Açıklamalar sayfasında belirtiniz.)

Evet  

Hayır  

20. Projede başka kuruluşların katkısı var mı?

Evet  

Hayır  

21. (Varsa) Diğer kuruluşların katkısı yeterli mi?

Evet  

Hayır  

Süre Bakımından Değerlendirme

 

 

22. Proje için önerilen süre gerçekçi mi?

Evet  

Hayır  

23. Önerilen çalışma takvimi uygun mu?

Evet  

Hayır  

24. (Gerekiyorsa) Yasal izinler alınmış mı?

Evet  

Hayır  

Değerlendirme Sonucu

Öncelikle desteklenmelidir.

Yeterli olanak varsa, desteklenmesi düşünülebilir.

Aşağıdaki öneriler doğrultusunda değişikliklerden sonra değerlendirilmelidir.

Desteklenmesi uygun değildir.

Değerlendirme Sonucunun Gerekçesi

Formdaki sorulara yanıtlarınız ile ilgili açıklamanızı ve Proje ile ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen aşağıda belirtiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adı - Soyadı

Tarih

İmza

 

KLÜ ARA RPR.DEĞ.FORMU

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.