Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sonuç Raporu Formu

14/10/2014 11:31:39 - 14/10/2014 11:31:39 - 1098 Okunma

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

SONUÇ RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU

 

Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi

 

Unvan, Ad, Soyad

 

 

Üniversite ve Birimi

 

 

 

Yazışma Adresi

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

Fax

 

 

e-mail

 

 

 

 

Proje Başlığı

 

 

 

 

 

Proje Numarası

 

 

Başlangıç Tarihi

 

 

Bitiş Tarihi

 

 

 

 

 

Sonuç Raporu  Değerlendirmesi

 

1-Projede, öngörülen amaçlara ulaşılabilmiş midir ?

Evet

Hayır

2-Projede belirtilen materyal kullanılmış ve metod uygulanabilmiş midir?

Evet

Hayır

 

3-Proje, çalışma programına, takvimine ve harcama akışına uygun olarak

yürütülmüş müdür?

Evet

Hayır

 

4-Proje, bilimsel ve/veya pratik ve/veya toplumsal yarar sağlamış mıdır?

 

Evet

Hayır

 

5-Projenin sonuç raporu doğrultusunda kapatılmasını uygun buluyor musunuz?

(Yanıtlayınız Hayır veya Koşullu Evet ise lütfen gerekçesini ekte belirtiniz.)

Evet

Hayır

 

Koşullu Evet

 

       

 

Sonuç Raporu Değerlendirme Sonucunun Gerekçesi

Formdaki sorulara yanıtlarınız ile ilgili açıklamanızı ve Proje ile ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen aşağıda veriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

 

 

 

Tarih

İmza

 

 

KLÜ SNÇ.RPR.FORMU

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.