Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sonuç Raporu Yazma Esasları

14/10/2014 11:08:01 - 14/10/2014 11:08:01 - 1542 Okunma

 

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

SONUÇ RAPORU YAZMA ESASLARI

  1. Sonuç raporu A4 formunda beyaz kağıdın tek yüzüne Arial yazı karakterinde 12 punto ile tek satır aralıklı olarak yazılır. Bölüm başlıkları büyük harflerle yazılır. Paragraflara (dört) karakter boşluk bırakılarak başlanır.
  2. Soldan 2.5 cm, sağdan 2 cm, üstten ve alttan 2.5 cm boşluk bırakılır.
  3. Kapak sayfası hariç diğer sayfaların sağ üst köşesine, belirtilen boşlukların dışında kalacak şekilde, proje numarası yazılır (Örneğin KÜBAP-01).
  4. Kapak sayfası hariç diğer sayfaların altına, belirtilen boşlukların dışında kalacak şekilde, ortalayarak sayfa numaraları verilir. Giriş bölümünün ilk sayfasına 1 numara verilir. Daha ön sırada yer alan sayfalar küçük harflerle yazılmış Romen rakamlarıyla numaralandırılır.
  5. Sonuç raporu aşağıdaki kısımlardan oluşur:

Kapak sayfası: A4 formunda kağıt referans alındığında soldan ve sağdan 4 cm, üstten 16.5 cm, alttan 6.5 cm bırakan dikdörtgen çerçevenin içinde kalacak şekilde proje başlığı, yeterli satır arası bırakarak proje numarası ve yeterli satır arası bırakarak proje yöneticisi ve yardımcıları (alt alta) büyük harflerle ve merkezlenerek 14 punto ile yazılır.

Özet: Çalışmanın 100 (yüz) kelimeyi aşmayan bir özeti sunulur. Çalışmayı en iyi tanımlayan 5 (beş) anahtar kelime verilir. İzleyen sayfaya çalışmanın İngilizce özeti ve anahtar kelimeleri yazılır.

İçindekiler: Raporun bölümleri sayfa numaraları ile listelenir.

Tablo listesi: Raporda yer alan tablolar (varsa) başlıkları ve sayfa numaralarıyla listelenir.

Şekil listesi: Raporda yer alan şekiller (varsa) başlıkları ve sayfa numaralarıyla listelenir.

Semboller listesi: Kullanılan sembollerin tanımı, önce Romen sonra Yunan sembolleri, alfabetik sırayla verilir.

Giriş: Araştırmanın önemi ve amacı detaylı açıklanır. Literatürdeki mevcut çalışmalar sonuçlarıyla beraber tartışılarak sunulur. Araştırmanın bilime katkısı ve pratik yararı açıklanır.

Ara Bölümler: Projenin kapsamına uygun olarak başlıkları ve içerikleri yazar tarafından belirlenir.

Sonuçlar ve Değerlendirilmeleri: Araştırmada elde edilen sonuçlar, gerekirse grafikler ve şekillerle birlikte sunularak açıklanır ve literatürdeki diğer çalışmaların sonuçlarıyla kıyaslanır. Sonuçlardaki hata ve belirsizlikler sebepleriyle birlikte tartışılır.

Kaynak listesi: Kaynaklar, metin içinde numaralandırıldıkları sırada listelenir.

Ekler

  1. Raporda yer alan denklemler, parantez içinde ve sağdan hizalı olarak arka arkaya numaralandırılır.
  2. Raporda yer alan tablo ve şekiller metin içinde arka arkaya numaralandırılarak (Tablo 1, Şekil 1), bahsi geçen sayfayı izleyen ayrı sayfalarda başlıklı ve alt yazılı sunulur.
  3. Raporda SI birim sistemi kullanılır.
  4. Metinde kaynaklara, köşeli parantez içinde rakam vererek atıfta bulunulur. Örnek kaynaklar aşağıda verilmiştir:

Viskanta, R. and Mengüç, M.P., “Radiation Heat Transfer in Combustion Systems”. Progress in Energy and Combustion Sciences, 13, 97-160, 1987.

Siegel, R., and Howell, J.R., Thermal Radiation Heat Transfer, Hemisphere Publishing Corp. Washington DC, 1992.

Selçuk, N., Oymak, O., and Barlas, D., “Investigation of Sulfation Characteristics of AFBC Ashes using SEM-EDX Technique”. Proceedings of the 13th International Conference on FBC, (ed.Heinschel, K.J.) ASME, Orlando, Florida, 1, 351-359, 1995.

 

 

 

KLÜ SONUÇ RPR.YAZMA ESASLARI

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.