Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Mütemed Atama

16/09/2014 12:20:23 - 14/10/2014 12:20:23 - 1192 Okunma

                                                                                             

 

 

                                       HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ ATAMA

 

            “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” 01.01.2009 tarihinde geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

             Esas ve Usullerin 3. maddesi (g) bendinde ; “Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve Hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişileri ifade eder” denilmektedir.

            Avans işlemlerini yürütmek üzere projede yer alan “harcama yetkilisi mutemedi” olabilecek kişi veya kişilerin isimlerinin bildirilmesi gerekmektedir.

 

KLÜBAP MUTEMED

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.