Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Yürütücü ve Araştırmacılar İçin Öz Geçmiş Formu

16/09/2014 13:48:00 - 16/09/2014 13:48:00 - 2540 Okunma

                                                                                   KISA ÖZGEÇMİŞ

 

Ad, Soyad       :

Unvan             :

 

Eğitim:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

Doktora

 

 

 

 

Akademik Unvanlar:

Unvan

Bölüm

Üniversite

Yıl

Yardımcı Doçent

 

 

 

Doçent

 

 

 

Profesör

 

 

 

 

Uzmanlık Alanları:

PROJE KONUSU İLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ YAYINLAR

Uluslararası Kitap veya Kitapta Bölüm (Kongre Bildiri Kitapları Hariç)

 

  1.

Çevik, A.: Mechanical Vibrations, McGraw Hill, New York, 1993.

  2.

Çevik, A.: Asymptotic Methods for Mechanical Vibrations, Advances in Applied Mechanics, ed. Hutchinson, J. W. and Yu, T. W., pp. 225-275, Academic Press, Boston, 1996.

 

Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri

  1.

Çevik, A. and Brown, P. D.: Asymptotic Finite Strip Analysis of Doubly Curved Laminated Shells, Computational Mechanics, Vol. 27, No: 2, pp. 107-118, 2001.

 

Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri

  1.

Kaya, B. And Çevik, A.: Geometrically Exact Sandwich Shells, Proceedings of the ASME Second Biennial European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Vol. 3, pp. 65-74, July 4-7, 1994, London, England.

 

Ulusal Kitap

  1.

Çevik, A.: Mekanik Titreşimler, Literatür Yayınevi, İstanbul, 1988.

 

Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri

  1.

Sert, K. ve Çevik, A.: Kompozit Malzemeli Kabukların Titreşiminin Asimptotik Analizi, İ.T.Ü. Dergisi, Cilt: 48, Sayı: 4, 1990, s. 70-85.

 

Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri

  1.

Çevik, A., Set, K. ve Kaya, B.: Eğri Kirişlerde Titreşim Enerjisinin İletiminin Ölçümü, 1. Makina Mühendisliği Kongresi MAMKON`97, Bildiri Kitabı, s. 112-126, 4-6 Haziran 1997, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

 

Diğer Yayınlar

 

KLÜBAP ÖZGEÇMİŞ

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.