Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

2019 Yılı Proje Başvuruları İçin Dikkat Edilecek Hususlar

03/01/2019 14:18:56 - 03/01/2019 14:18:56 - 770 Okunma

Bilimsel araştırma Projeleri Koordinatörlüğü BAP Komisyonunun 25.12.2018 tarihli ve 20 numaralı oturumunda, 2019 yılı proje çalışmaları için almış olduğu kararlar:  

 

01- 2019 yılı Bilimsel Araştırma Proje başvurularının, ödenek yetersizliğinden kaynaklı olması nedeniyle sadece Mart ayında kabul edileceğine,

02-  Proje başvurularının Mart ayı içinde ilgili Birim Ön Değerlendirme Kurullarına (fakülte, yüksekokul, Meslek yüksekokulu ve enstitüler) yapılmasına,

03- İlgili  Birim Ön Değerlendirme Kurullarınca ön değerlendirilmesi yapılan projelerin

(uygun ve uygun  görülmeyen tüm projelerin gerekçeleri ile birirlikte)  KLÜBAP’a   gönderilmesine,

 

04- 2019  yılı  Bilimsel Araştırma Projeleri için, Bap Bütçesi olanakları çerçevesinde

verilecek bütçe; demirbaş ve sabit kıymet alımları için sınırlı olmak kaydıyla en fazla  KDV dahil  20.000.- TL. olmasına,

 

05- C tipi (tez- doktora) proje dışında proje yürütücülerinin hali hazırda birimimizce desteklenen projeleri varsa ikinci bir proje önerisinin kabul edilmeyeceğine,

 

06- 2019 yılı proje başvurularında kabul edilecek Projelerden AR-GE ve uluslararası

yayın yapılabilir olma potansiyeline sahip projelere öncelik verileceğine,

 

07- İlgili yıl içinde başvurusu yapılacak Tez tipi projelerin sonucunun ulusal veya

 uluslararası yayın yapılabilir olması, aksi halde yapılan desteğin geri çekileceğine,

 

08- Önceki yıllarda proje üretmiş olan yürütücülerin yeni bir proje başvurusunda

bulunabilmeleri için önceki projelerinden uluslararası yayın yapmış olma koşulunun aranacağına,

 

09- Proje çalışanların Proje kapsamında yurt dışı görevlendirilmelerinde (Proje

kapsamında  araştırma uygulama, veri toplama dışında) kendilerine ödeme yapılamayacağına,

 

10- Proje kapsamında toplu ulaşım araçlarının kullanılmadığı alan çalışmalarında

Kullanılacak özel araçlar için her 100 km’ye 6 Litre kurşunsuz benzin bedelinin ödenmesine,

 

11- Proje kapsamında yurt dışı, yurt içi görevlendirmelerin Rektörlük onayına tabii

olacağına şeklindedir. 2019 yılı için proje baş vurusunda bulunacak akademisyenlerimize duyurulur.

2019 ilkeleri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.