Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

2018 Ekim Dönemi Hakemlere Gönderilen Projeler

03/01/2019 13:42:39 - 03/01/2019 13:42:39 - 361 Okunma

2018 Yılı Ekim Dönemi Birim Ön Değerlendirme Kurulları tarafından değerlendirmeleri yapılarak Bap Koordinatörlüğüne gönderilen ve Bap Komisyonu tarafından yapılan  değerlendirme sonucunda:

1 - İCTİHAD MECMUASI BİBLİYOGRAFYASI

2 - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI  

3 - METALİK NANOPARÇACIKLARIN TIBBİ UYGULAMALARDA KULLANILMAK AMACI İLE ÜRETİLMESİ VE ORGANİK FONKSİYON GRUPLARI İLE KAPLANARAK STABİLİZE EDİLMESİ

4 - ARUNDO DONAX’TAN ELDE EDİLEN AKTİF KARBON KULLANILARAK METİLEN MAVİSİNİN SULU ÇÖZELTİLERDEN ADSORPSİYON METODU İLE UZAKLAŞTIRILMASI VE HİDROJEN DEPOLAMA PERFORMANSI

5 - GENİŞ BAND ARALIKLI YARIİLETKEN MALZEMELER KULLANARAK YENİ TİP FOTOSENSÖRLERİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

6 - SUDA ÇÖZÜNÜR YENİ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN TRANSDERMAL İLAÇ SALIM YÖNTEMİYLE DERİ KANSERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

7 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF PSİKOLOJİK YAPILARIN PSİKOLOJİK BELİRTİLER VE İYİ OLUŞ İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

8 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA İNTERNET KULLANIMI VE SİBER ZORBALIK: BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ, DEĞER YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ

9 - FARKLI ÇÖZGENLER İLE EKSTRAKTE EDİLEN DOMATES ÇEKİRDEĞİ YAĞININ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

10 - BAZI MANTAR TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL, ANTİOKSİDAN VE SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

başlıklı projelerin değerlendirilmek üzere konusunda yetkin hakemlere gönderilmesine karar verilmiştir.  

Ekim 2018 projeleri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.