Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

2018 Yılı Mart Dönemi Kabul Gören Projeler Hakkında

09/05/2018 15:08:25 - 18/05/2018 15:08:25 - 1154 Okunma

2018 Yılı Mart Dönemi Birim Ön Değerlendirme Kurulları tarafından değerlendirmeleri yapılarak Bap Koordinatörlüğüne gönderilen ve Bap Komisyonu tarafından da yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirilmek üzere konusunda yetkin hakemlere gönderilmesine karar verilen projelere ait başlıklar aşağıda belirtilmiştir.

 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ DIŞ AÇIKLARIN NEDENLERİ: SEKTÖREL BİR ANALİZ
 2. EVDE BAKIM HİZMETİ VEREN BİREYLERDE YAŞAM TATMİNİ, STRES VE TÜKENMİŞLİK
 3. KIRKLARELİ’NDE TARIM VE GIDA ÜRETİMİ VE TİCARETİNİN TEDARİK VE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ İLE DURUMU VE GELİŞME İMKANLARI ARAŞTIRMASI
 4. TÜRKİYE’DE EMEK PİYASALARINDA CİNSİYETE DAYALI ÜCRET AYRIMCILIĞI ve BÖLGESEL FARKLILIKLAR: KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA
 5. ÜNİVERSİTELERİN ŞEHİR EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİ
 6. KIRKLARELİ İLİ TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE REKABETÇİ KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ
 7. ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ STAJ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
 8. STRES ALTINDAKİ İTRİYA STABİLİZE ZİRKONYUMUN (YSZ) İYONİK İLETKENLİĞİNİN İLK PRENSİPLER YÖNTEMİ İLE HESAPLANMASI.
 9. BİR TAKIM GENİŞLETİLEMEZ ÜÇ ELEMANLI KÜMELER VE BAZI ÖZELLİKLERİ
 10. ÖZEL TİPTEKİ DİOPHANTİNE DENKLEMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 11. YENİ HETEROHALKALI ORGANİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE DPPH RADİKALİ GİDERME AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
 12. KIRKLARELİ’NİN ÜNİVERSİTE KENTİ KİMLİĞİ ALGISI URBAN IDENTİTY PERCEPTİON OF KIRKLARELİ’S UNİVERSİTY
 13. YENİ SANAYİLEŞEN KENTLERDE KADINLARIN EMEK PİYASASINA GİRİŞTE KARŞILAŞTIĞI ENGELLER: TR21 TRAKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
 14. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KAYALI YERLEŞKESİ MERKEZİ DERSLİKLER VE SOSYAL ALANLARIN İÇ MEKÂN HAVA KALİTESİNİN ÖLÇÜLEREK STANDARTLARA UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ
 15. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
 16. İZOPROPİL ALKOL/SU AZEOTROPİK KARIŞIMLARININ POLİVİNİL ALKOL/NAY ZEOLİT KARIŞIM MEMBRANLARI KULLANILARAK PERVAPORASYON YÖNTEMİYLE AYRILMASI
 17. ORGANOFOSFATLI İNSEKTİSİTLERİN KALİTATİF TAYİNİNDE KULLANILMAK ÜZERE YENİ DESTEK POLİMERLERİN HAZIRLANMASI
 18. N-BOYUTLU SPRAYLARDA BİR PROJEKTİF DEĞİŞMEZ OLAN BERWALD-WEYL EĞRİLİĞİ ÜZERİNE
 19. KIRKLARELİ VE EDİRNE İLİ ARASINDA TOPLANAN TOPRAK ÖRNEKLERİNDE DOĞAL (226Ra, 232Th and 40K) ve Yapay (137Cs) RADYOAKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ

 20. ORGANİK NESNELERİN 3B MODELLENEREK SANAL GERÇEKLİK ORTAMINA AKTARILMASIYLA KUVVET GERİBESLEMELİ HAPTİK CİHAZLARLA ETKİLEŞİMİNİ SAĞLAYAN YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ
bap proje 2018

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.