Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Genel Bilgiler

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 58. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim kurumları,  Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmelik doğrultusunda Üniversitemiz Senatosunun 14 Temmuz 2010 tarihli ve 23 / 1 sayılı toplantısında kabul edilen "Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi" ile  Rektörlüğe bağlı olarak faaliyete başlamış olan KLÜBAP Koordinatörlüğü; 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim kurumları,  Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmelik doğrultusunda güncellenerek KLÜ Senatosunun 30 Kasım 2016 tarih ve 78/7 sayılı kararları ile kabul edilen  Yönergede belirtilen  amaçlar doğrultusunda  birim  vizyon ve misyon hedefli çalışmalarını sürdürmektedir.

- Bilimsel alanda daha iyi projelerin yürütülmesine aracı olmak,

- Proje yürütücüleri ile iletişimi artıracak ilişkiler kurmak,

- Proje çalışmalarının sanayi ile buluşmasına aracı olmak, 

- Proje harcamalarını yürürlükteki mevuzata uygun olarak yapmak.  

- Birimimizde verilen hizmet kalitesini artırarak proje sekreterya, satın alma ve muhasebe işlemlerinin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlamak. 

Kırklareli Üniversitesi öğretim elemanlarının bilimsel araştırma  projeleri  için, tahsis edilen kaynakları, Kırklareli Üniversitesi’nin temel ilkeleri doğrultusunda stratejik amaçlara ulaşma yolunda, ihtiyaç duydukları desteği, hızlı ve tam bir şekilde vererek kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve araştırma faaliyetlerini, nitelik ve nicelik açısından, dünyanın önde gelen üniversiteleri seviyesine ulaştırmaktır. 

İnsanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretimi ve yayılmasını sağlayarak hizmet ve üretim sektörü ile buluşturup ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, Üniversitemiz öğretim üyelerine ve doktorasını tamamlamış araştırmacılarına, yapacakları bilimsel çalışmalara, ilgili mevzuat doğrultusunda  mali destek  vererek  araştırmalarının nitelikli ve sonuçlarının ulusal ve uluslararası yayınlara dönüştürülmesini sağlayıp üniversitemizi bilimsel alanda ön plana çıkartmak.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.